Digitalt årsmøte Fiskbåt Sør

I henhold til vedtektene (§5) innkalles det herved til årsmøte tirsdag 1. desember 2020. Møtet starter kl. 10:00 og avsluttes ca. kl. 14:00. 

Det vises til mail datert 2. oktober hvor styret i Fiskebåt Sør varselet at det var besluttet å gjennomføre årsmøtet for 2020 digitalt fordi det ikke er forsvarlig å gjennomføre et fysisk møte på grunn av koronapandemien. Vi vil benytte den digitale plattformen Zoom for å avvikle årsmøtet.  

Endelig dagsorden er ikke helt klar. I tillegg til ordinære årsmøtesaker ønsker styret i Fiskebåt Sør å ha fokus på følgende:

 

 

 

Styrets beretning for inneværende år, endelig saksliste og saksdokumenter for møtet blir utsendt i forkant av møtet. Styret i Fiskebåt Sør håper at flest mulig medlemmer setter av fire timer for å delta i årsmøtet. Nærmere informasjon og oppkoblingsdetaljer for møtet blir sendt ut til den enkelte som melder seg på.

Elektronisk påmelding innen 25. november.

For spørsmål vedrørende arrangementet ta gjerne kontakt med Ragnhild Røssevold på mob. 922 57 657 eller på e-post ragnhild@fiskebat.no.

 

Vennlig hilsen
FISKEBÅT SØR

Nina Rasmussen

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift.


Personlig informasjon

Alle felt må fylles ut.


Deltar på dager


Minst en dag må velges

Spesielle behov/allergier


Fiskebåt vil bruke informasjonen du oppgir i dette skjemaet for å håndtere din deltagelse på arrangementet, registrere eventuell opphold for angitt periode, samt allergener ved bestilling av mat. Ved å melde deg på, godkjenner du at vi lagrer disse opplysningene.

Om du ønsker opplysninger rundt dette eller vil melde deg av kan du sende en e-post til: ragnhild@fiskebat.no eller ringe 70101460.

Du blir sendt videre til en ny side og du vil motta en kvittering på e-post dersom du ble påmeldt.