Digitalt Årsmøte Fiskebåt Vest 2020, Medlemmer

Det vises til innkalling til årsmøte i Fiskebåt Vest fredag 4. desember, som ble sendt ut tidligere denne uken. Innkallingsbrevet følger vedlagt.

Møtet starter kl. 11.00 og forventes å være ferdig senest kl. 16.00.Det  foreløpige programmet som er satt opp er konsekvensene av Brexit for norsk fiskerinæring. Dette er et omfattende, uoversiktlig og høyaktuelt tema. Det legges derfor opp til en forholdsvis bred gjennomgang hvor flere innledere vil uttale seg om ulike sider knyttet til Brexit. Blant annet vil fiskeri- og sjømatminister Ingebrigtsen redegjøre for status i forhandlinger om fremtidig samarbeid med EU og UK på fiskeriområdet, mens Sjømatrådets utsending til UK Hans Frode Asmyhr vil ta for seg markedsadgang for norsk fisk i Storbritannia. 

Saksdokumenter, herunder styrets årsrapport for 2020, vil bli utsendt på° et senere tidspunkt. 

Videokonferansetjenesten Zoom vil bli benyttet som plattform for møtet. Påmeldte vil få tilsendt en link til møtet før møtestart. Om du har Mac eller PC klikker du på linken og følger instruksjonen. Om du ønsker å følge møtet via mobil eller nettbrett anbefales det å laste ned Zoom Appen før møtet tar til.

 

Vi håper at flest mulig av medlemmene vil sette av dagen for å delta i årsmøtet. 

 

Elektronisk påmelding innen 1. desember 2020. 

 

Vennlig hilsen 

FISKEBÅT VEST 

Sturla Roald   Hanna Bauge 


Personlig informasjon

Alle felt må fylles ut.


Deltar på dager


Minst en dag må velges

Spesielle behov/allergier


Fiskebåt vil bruke informasjonen du oppgir i dette skjemaet for å håndtere din deltagelse på arrangementet, registrere eventuell opphold for angitt periode, samt allergener ved bestilling av mat. Ved å melde deg på, godkjenner du at vi lagrer disse opplysningene.

Om du ønsker opplysninger rundt dette eller vil melde deg av kan du sende en e-post til: ragnhild@fiskebat.no eller ringe 70101460.

Du blir sendt videre til en ny side og du vil motta en kvittering på e-post dersom du ble påmeldt.