Medlemsmøte Fiskebåt Vest, Gjester

Fiskebåt Vest inviterer til åpent medlemsmøte på Scandic Parken Hotell i Ålesund, den 25. august 13.00-15.30. Møtet har temaet ”Utviklingen i fiskerisamarbeidet med Russland” som er utfordrende både for myndighetene og aktørene i næringen. Russlandskjenner og forsker Geir Hønneland vil ta for seg utviklingen i det politiske forholdet mellom Norge og Russland, med særlig vekt på fiskerisamarbeidet. Videre vil statssekretær Ronny Berg fra Nærings og Fiskeridepartementet holde et innlegg om regjeringens fiskeripolitikk, men vi har også utfordret han til å ta opp det fiskeripolitiske forholdet til Russland.

Det er stortingsvalg i år, og valgkampen vil være i full gang når vi kommer til august. Fiskebåt Vest vil derfor også ha paneldebatt med fokus på fiskeripolitikk sett fra vår region. Vi har invitert stortingspolitikere fra vår region til å delta, og temaet er knyttet til fiskeri- og næringspolitikken. Foreløpig har vi fått bekreftet at Helge Orten (H), Sylvi Listhaug (Frp) og Per Inge Lien (SP) stiller. Vi legger til grunn at vi også får på plass deltakere fra AP, Venstre og Krf. Debatten ledes av informasjonsleder i Fiskebåt Odd Kristian Dale. Det vil som vanlig bli åpnet for spørsmål fra salen til debattantene.


Personlig informasjon

Alle felt må fylles ut.


Deltar på dager


Måltid

Antall til møtet 25.08.2017

Minst en dag må velges

Spesielle behov/allergier


Du blir sendt videre til en ny side og du vil motta en kvittering på e-post dersom du ble påmeldt.