Styremøte og årsmøte Fiskebåt Vest 2019

Styret i Fiskebåt Vest

Det innkalles til styremøte på Thon Hotel Fosnavåg i Fosnavåg i forkant av årsmøte i Fiskebåt Vest. Styremøtet vil starte den 12. desember kl 17.00 og etterfølges av middag kl 19.30. Som vanlig møter varamedlemmer utenom 1. vara kun etter nærmere innkalling.

Det innkalles samtidig til årsmøte i Fiskebåt Vest

I henhold til vedtektene §5 innkalles det herved til årsmøte i Fiskebåt Vest fredag 13. desember 2019 på Thon Hotel Fosnavåg

Dagen starter med åpning av ”minimessa” kl. 10.30 og møtestart kl. 11.00. Møtet vil vare til kl. 16.30. 

Det er satt opp to hovedtema for årets møte. Planene om utbygging av vindkraftanlegg til havs skaper flere utfordringer for fiskeflåten. Utbygging av plasskrevende installasjoner med tilhørende sikkerhetssoner kan skyve flåten bort fra viktige fiskefelt, og forurensning i forbindelse med drift av anleggene kan påvirke økosystemet negativt. Statssekretær i Olje- og energidepartementet Liv Lønnum blir en av flere innledere i denne saken.

Etter at ”kvotemeldingen” ble fremmet i juni har debatten gått både i og utenfor næringen. Til våren skal saken behandles av Stortinget. Vi tar sikte på å få en av de sentrale medlemmene i Næringskomiteen til å orientere om deres arbeid med meldingen. I tillegg vil det ble orientert om hvordan meldingen følges opp fra organisasjonens side.

Styrets beretning for 2019 og endelig saksliste for årsmøtet blir utsendt på et senere tidspunkt.

Det inviteres til julebord med god mat og underholdning på kvelden. Arrangementet starter med aperitiff kl 19.30. 

Fiskebåt Vest dekker møte og julebord for inntil to personer pr. medlemsfartøy, så fremt medlemskontingent for 2019 er betalt. Om flere fra rederiet ønsker å delta på middagen, faktureres dette i etterkant med kr. 1.300,- per person.

På grunn av begrenset romkapasitet vil kun medlemmer og gjester som ikke er bosatt i Herøy kunne bestille rom på hotellet.

Priser:

Enkeltrom  925,- med frokost. 

Dobbelt rom 1025,- for 2 personer med frokost

Hvert rederi/fartøy kan disponere maks 2 rom

For spørsmål om arrangementet, ta gjerne kontakt med Ragnhild Røssevold på telefon 70101461/92257657 eller mail: ragnhild@fiskebat.no

Elektronisk påmelding innen 25.  november 2019. 

 

Vennlig hilsen

FISKEBÅT VEST
Paul-Gustav Remøy                                                                            Sturla Roald


Påmelding for arrangementet er lukket.